Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 22.01.1993
Besvart: 27.01.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "NAVFs program for klima- og ozonforskning disponerer relativt store midler. De senere års tildeling av midler viser at forskere og forsknings- miljø som er kritisk til den alminnelige oppfatning om ozonutviklingen ikke tilgodeses med midler.

Finner statsråden dette rimelig, og hva vil han gjøre for å bedre tildelingskriteriene?"


Les hele debatten