Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til kulturministeren

Datert: 22.01.1993
Rette vedkommende: Nærings- og energiministeren
Besvart: 27.01.1993 av nærings- og energiminister Finn Kristensen

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "Stortinget ba ved handsaminga av OL-planane (Innst. S. nr. 133 for 1989-90) utbyggjarane ta omsyn til norsk IT- og TEKO-industri. LOOC set no i eit brev til Norsk Vinterutstyr A/S krav om ei pakkeløysing der visse tilbod skal vere basert på utanlandsk produksjon.

Meiner statsråden dette er i tråd med dei føresetnader Stortinget har trekt opp?"


Les hele debatten