Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til finansministeren

Datert: 15.01.1993
Besvart: 27.01.1993 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "Mange kommunar krev inn lågare renovasjonsavgift enn sjølvkost- prinsippet tilseier, avdi det elles ville verte urimeleg høge årsavgifter pr. husstand. Skattedirektoratet hevdar at ei slik budsjettmessig overføring fell inn under ordninga med "gåve" som det skal svarast meir- verdiavgift for.

Ser finansministeren det urimelege i denne ordninga, og i så fall, kva vil han gjere for å endre dette?"


Les hele debatten