Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til finansministeren

Datert: 17.04.1997
Besvart: 23.04.1997 av finansminister Jens Stoltenberg

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): Det er bred enighet om at røyking er helseskadelig, og at bedriftene skal bidra til at ansatte tar vare på helsa. Jo flere som slutter å røyke, desto bedre arbeidsmiljø. Tiltak for å redusere røyking er av vesentlig samfunnsmessig interesse. Skattedirektoratet mener likevel at ansatte som deltar på røykeavvenningskurs til kr. 600,- skal betale skatt av beløpet som for velferdstiltak.

Kan statsråden bekrefte at Regjeringen ser på dette som sykdomsforebyggende, og at direktoratet feiltolker skattereglene?


Les hele debatten