Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til finansministeren

Datert: 14.01.1993
Besvart: 27.01.1993 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "Det nedlegges for tiden mange filialer rundt om i landet i banker som har mottatt statlig støtte.

Vil finansministeren ta et initiativ slik at det opprettholdes et landsdekkende servicenett også ved våre forretningsbanker?"


Les hele debatten