Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til finansministeren

Datert: 16.01.1993
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 27.01.1993 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Ifølge pressa har Finansdepartementet teke opp spørsmålet om å sløyfe erstatningsordninga for rovviltskader på husdyr.

Er det haldninga til Regjeringa at erstatning for rovviltskader skal sløyfast?"


Les hele debatten