Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til justisministeren

Datert: 22.01.1993
Besvart: 27.01.1993 av justisminister Grete Faremo

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "Landsforeningen for voldsofre har på oppdrag fra Justisdepartementet gjennomført en undersøkelse om voldsofres møte med politi og rettsvesen. Resultatene av undersøkelsen viste at ofrene har negativ holdning til hvordan politi og rettsvesen behandler dem.

Hva mener justisministeren om undersøkelsens innhold og hvilke umiddelbare tiltak mener hun er nødvendig for å bedre disse forhold?"


Les hele debatten