Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 21.01.1993
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 27.01.1993 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Fra faglig hold er det opplyst at en betydelig del av overdose- dødsfallene blant stoffmisbrukere skyldes blanding av stoff og resept- belagte legemidler. Det synes som om norske leger har en meget liberal foreskrivingspraksis når det gjelder B-preparater.

Vil statsråden vurdere å ta skritt til å oppjustere en god del av de nåværende B-preparater til A-preparater?"


Les hele debatten