Spørretimespørsmål fra Kåre Gjønnes (KrF) til bistandsministeren

Datert: 21.01.1993
Besvart: 27.01.1993 av bistandsminister Kari Nordheim-Larsen

Kåre Gjønnes (KrF)

Spørsmål

Kåre Gjønnes (KrF): "NRK Dagsnytt opplyste 21. januar 1993 at NORAD gir 89 mill. kroner i bistandssubsidier for å sikre et norsk firma leveranser til en pakistansk etat som står under militær ledelse og kontroll.

Medfører dette riktighet, og betyr det i så fall at departementet i 1991 ga utenrikskomiteen uriktige opplysninger da saken ble behandlet i Stortinget?"


Les hele debatten