Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til fiskeriministeren

Datert: 20.01.1993
Besvart: 27.01.1993 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "Vil fiskeriministeren, av hensyn til bevaring av fiskeressursene og bosettingsmønsteret, vurdere bestemmelser som reserverer fisket innenfor tolv mils-grensen for kystflåten?"


Les hele debatten