Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 27.01.1993
Besvart: 03.02.1993 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "Ifølge Arbeiderbladet 27. januar 1993 utgjør overtid og bijobber 87 000 årsverk i Norge, i en tid med rekordhøy arbeidsløshet.

Vil statsråden vurdere tiltak for å redusere bruken av overtidsarbeid, og i tilfelle hvilke?"


Les hele debatten