Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 22.01.1993
Besvart: 03.02.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "Ved siste budsjetthandsaming føresette fleirtalet i Stortinget at ordninga med doble tilskot til lærebedrifter skulle halde fram og utvidast til å gjelde all ungdom. I debatten tok statsråden atterhald når det gjaldt gjennomføring av dette. Enno har ikkje bedriftene fått retningsliner frå departementet om kva vilkår som gjeld for inntak av lærlingar.

Vil statsråden no følgje opp Stortinget sine intensjonar?"


Les hele debatten