Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 23.01.1993
Besvart: 03.02.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "En halv million mennesker er innmeldt i statskirken mot sin vilje fordi kirken etter 1. januar 1993 skal bruke Folkeregisteret som medlems- register.

Hva vil statsråden gjøre for å hindre at mennesker som har meldt seg ut av statskirken, som ikke er innmeldt eller som tilhører andre trossamfunn, blir registrert som medlemmer av statskirken?"


Les hele debatten