Spørretimespørsmål fra Edvard Grimstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 26.01.1993
Besvart: 03.02.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Edvard Grimstad (Sp)

Spørsmål

Edvard Grimstad (Sp): "I Dagsrevyen 25. januar 1993 kom det fram at kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet planlegger å gi elever i allmennfaglig studieretning et tillegg på 4 poeng ved årets opptak til høyskoler og universitet i forhold til studieretning for handel og kontor.

Mener statsråden at dette er brudd på de forutsetninger som elevene på studieretning for handel og kontor har begynt under?"


Les hele debatten