Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 27.01.1993
Besvart: 03.02.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Disiplin- og ordensproblemer i skolen og skolemiljøet øker. En slik utvikling forstyrrer undervisningen, skaper uro og uhygge og gjør skole- dagen både for det store flertall av elever og for lærerne til en prøvelse.

Hvilket ansvar føler statsråden for denne utviklingen, og hvilke tiltak vil han foreslå for å snu denne negative utviklingen?"


Les hele debatten