Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til justisministeren

Datert: 28.01.1993
Besvart: 03.02.1993 av justisminister Grete Faremo

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Politiinspektør Leif A. Lier ved Oslo politikammer uttalte til Vårt Land 22. januar 1993: "at bordellvirksomheten i Oslo ikke er noen prioriert oppgave for politiet".

Hva vil statsråden gjøre for å endre denne prioriteringen?"