Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til handelsministeren

Datert: 29.01.1993
Besvart: 03.02.1993 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "EFTA-landene har utarbeidet ovesikter over EF-direktiver vedtatt etter 1. august 1991 som ventes å inngå i EØS-avtalen.

Hvordan vil Regjeringen informere om innholdet i disse direktivene og bidra til en offentlig debatt om konsekvensene av en ytterligere tilpasning til EFs regelverk?"


Les hele debatten