Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til barne- og familieministeren

Datert: 28.01.1993
Besvart: 03.02.1993 av barne- og familieminister Grete Berget

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Det er vedtatt at kommunene skal overta den økonomiske rådgivningen for personer med gjeldsproblemer. Det er foreløpig mangelfullt tilbud på slik hjelp samtidig som den økonomiske rådgivningen ved Forbrukerkontorene nå må innføre inntaksstopp for å få avsluttet prosjektet innen årets utgang.

Hvilke tiltak settes nå inn for å få etablert nødvendig rådgivnings- tjeneste så raskt som mulig?"


Les hele debatten