Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren

Datert: 28.01.1993
Besvart: 03.02.1993 av sosialminister Grete Knudsen

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "En omfattende undersøkelse fra 40 kommuner i Nordland fylke doku- menterer store forskjeller i sosialhjelpsutbetalingene.

Vil statsråden nå ta initiativ til å utarbeide veiledende retnings- linjer om stønadsnivået slik Stortinget har gitt departementet anledning til?"


Les hele debatten