Spørretimespørsmål fra Inger-Marie Ytterhorn (FrP) til helseministeren

Datert: 28.01.1993
Besvart: 03.02.1993 av helseminister Werner Christie

Inger-Marie Ytterhorn (FrP)

Spørsmål

Inger-Marie Ytterhorn (FrP): "Avdelingsoverlege Walløe ved Haukeland Sykehus uttaler i Bergens Tidende 28. januar 1993 at 300 av 1 300 pasienter, som var henvist til undersøkelse ved ortopedisk avdeling ved sykehuset, ble avvist. "Det har ingen hensikt å undersøke pasienter for deretter å sende dem til en kø du ikke vet om fører noe sted".

Kan helseministeren akseptere slike forhold?"


Les hele debatten