Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til nærings- og energiministeren

Datert: 25.01.1993
Besvart: 10.02.1993 av nærings- og energiminister Finn Kristensen

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Ifølge TV2 24. januar 1993 har en bedrift som prøver å sette i gang bilproduksjon i Fredrikstad støtt på vansker ved etableringen fordi offentlige instanser ikke følger opp. Spesielt kan oppstarten bli forsinket av at et lån på 3 mill. kroner ikke blir utbetalt.

Hva er grunnen til at lånet, som det blir sagt det er gitt tilsagn om fra Industrifondet, blir holdt tilbake?"


Les hele debatten