Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til nærings- og energiministeren

Datert: 01.02.1993
Besvart: 10.02.1993 av nærings- og energiminister Finn Kristensen

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "En av forutsetningene ved opprettelsen av SND (Statens nærings- og distriktsutviklingsfond) var at det skulle bli større muligheter til kapitaltilførsel til små og mellomstore bedrifter. Styret i SND har nå fattet et vedtak som i praksis stenger for dette.

Hva vil nærings- og energiministeren gjøre for å styrke de små og mellomstore bedriftene?"


Les hele debatten