Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til nærings- og energiministeren

Datert: 04.02.1993
Besvart: 10.02.1993 av nærings- og energiminister Finn Kristensen

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "Elkemkonsernet har varslet omfattende permitteringer ved Thamshavn Verk, Orkanger. De ansatte har tidligere gått med på lønnsreduksjon, og avgiftslettelser fra myndighetenes side har bedret rammebetingelsene for bedriften. Til tross for dette er det stor usikkerhet om bedriftens framtid.

Hvilke initiativ vil Regjeringen ta for å hindre permitteringer og nedbemanning, og sikre videre drift ved Thamshavn Verk?"


Les hele debatten