Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 05.02.1993
Besvart: 10.02.1993 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Stortinget har vedteke at inntil 66% av aksjene i Kirkenes Trelast A/S kan seljast. Leiinga i Kirkenes Trelast A/S stifta våren 1992 selskapet We Kings Holding AS som har arbeidd for å få kontroll over Kirkenes Trelast A/S.

Er det gjort avtale eller gitt løfte som gir leiinga i Kirkenes Trelast A/S fortrinnsrett for kjøp av aksjer i Kirkenes Trelast A/S?"


Les hele debatten