Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 28.01.1993
Fremsatt av: Tora Aasland (SV)
Besvart: 10.02.1993 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Et sentralt nedsatt utvalg i Arbeidsmarkedsetaten har gått gjennom etaten med henblikk på omorganisering. Konsekvensene av utvalgets konklusjoner er at Sogn- og Fjordane, Nordland og Finnmark vil miste et betydelig antall stillinger i etaten.

Er dette forenlig med de utfordringer sysselsettingssituasjonen i disse fylkene stiller til Arbeidsmarkedsetaten?" (Tatt opp av representanten Tora Aasland Houg)


Les hele debatten