Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 01.02.1993
Besvart: 10.02.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Ifølge KUF-info nr. 1/93 opplyses det at arbeidet med generell læreplan for grunnskole og videregårende opplæring vil være avsluttet ca 1. mars 1993, og at planen deretter vil bli trykt opp og sendt ut til alle aktuelle instanser.

Innebærer dette at statsråden ikke har planer om å legge saken frem for Stortinget til behandling?"


Les hele debatten