Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 02.02.1993
Besvart: 10.02.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "En undersøkelse i 27 land viser større ulikheter i norske 9-åringers leseferdigheter enn i de andre landene og at de svakeste norske elevenes leseferdigheter ligger på bunn.

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å bedre norske skolebarns leseferdigheter?"


Les hele debatten