Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 03.02.1993
Besvart: 10.02.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): "Nasjonalt koordinerende utvalg (NKU) har anbefalt at 1. år av markeds- økonomistudiet ved Rogaland Markedshøyskole gis grunnlag for fritak for 1 års normert studietid/20 vekttall i en universitets- eller høyskolegrad. Rogaland Markedshøyskole har på denne bakgrunn søkt om lånekassefinansiering for studenter ved 1. studieår.

Vil slik godkjenning bli gitt?"


Les hele debatten