Spørretimespørsmål fra Harald Ellefsen (H) til finansministeren

Datert: 05.02.1993
Besvart: 10.02.1993 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Harald Ellefsen (H)

Spørsmål

Harald Ellefsen (H): "Merverdiavgiftsutvalget fremmet i desember 1991 (NOU 1991:30) forslag som vil motvirke konkurransevridningen mellom offentlig egenregivirksomhet og anskaffelse fra private næringsdrivende som følge av merverdiavgifts- reglene.

Når og hvordan vil Regjeringen følge opp utvalgets innstilling for å motvirke denne konkurransevridning som diskriminerer de private bedriftene?"


Les hele debatten