Spørretimespørsmål fra Marie Brenden (A) til sosialministeren

Datert: 03.02.1993
Besvart: 10.02.1993 av sosialminister Grete Knudsen

Marie Brenden (A)

Spørsmål

Marie Brenden (A): "Trygdeetaten har en positiv plikt til oppfølging av sykemeldte.

Hva mener statsråden bør gjøres for å sikre likebehandling av ulike arbeidstakergrupper?"


Les hele debatten