Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til samferdselsministeren

Datert: 09.02.1993
Besvart: 17.02.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): "Samferdselsdepartementet har oppnevnt et utvalg som skal foreslå tiltak om bruk av snøscootere, spesielt forhold knyttet til miljø, helse og trafikksikkerhet. Scooterbrukere i Finnmark og Troms har reagert kraftig på at brukergrupper ikke er representert i utvalget.

Kan statsråden forsvare utvalgets skjeve sammensetning, og hvordan vil han påse at brukergruppene får bidra med sine synspunkter og erfaringer?"


Les hele debatten