Spørretimespørsmål fra Ingvard Sverdrup (H) til samferdselsministeren

Datert: 11.02.1993
Besvart: 17.02.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Ingvard Sverdrup (H)

Spørsmål

Ingvard Sverdrup (H): "Ifølge melding i NRK, 8. februar 1993 vil den vedtatte stamvegen Oslo-Bergen kunne koste Forsvaret 100 mill. kroner i flyttekostnader. Årsaken er at det mest aktuelle vegalternativet mellom Aurland-Lærdal går gjennom et område der Forsvarets eneste større anlegg for ammunisjons- destruksjon ligger.

Hvorfor fikk ikke Stortinget disse opplysningene da stamvegsaken ble behandlet?"


Les hele debatten