Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til kulturministeren

Datert: 12.02.1993
Fremsatt av: Anders C. Sjaastad (H)
Besvart: 17.02.1993 av kulturminister Åse Kleveland

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Satelittkommunikasjon har hittil vore "ei paradegrein" for Televerket og norsk industri. Med aukande konkurranse utanfrå og eit særnorsk regelverk her heime, kan landet tapa store inntekter og mange arbeidsplassar.

Vil statsråden vurdere naudsynte lovendringar, slik at norsk lovgjeving på området vert samordna og i pakt med europeiske forhold for å sikre like konkurransevilkår?" Tatt opp av Anders C. Sjaastad


Les hele debatten