Spørretimespørsmål fra Kjell Magne Bondevik (KrF) til justisministeren

Datert: 09.02.1993
Besvart: 17.02.1993 av justisminister Grete Faremo

Kjell Magne Bondevik (KrF)

Spørsmål

Kjell Magne Bondevik (KrF): "Mener statsråden at situasjonen i det aktuelle området er slik at det er tilrådelig å fatte vedtak nå om tilbakesendelse av kosovoalbanere fra Norge?"


Les hele debatten