Spørretimespørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til justisministeren

Datert: 09.02.1993
Besvart: 17.02.1993 av justisminister Grete Faremo

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): "Mener justisministeren det er forsvarlig av Kristiansand politikammer å måtte foreta innsparinger på budsjettet som gir seg utslag i nei til utrykninger, dårligere vakttjeneste og service, at ledige stillinger og vikariater blir stående ubesatt - som en konsekvens av de gitte budsjett- rammer?"


Les hele debatten