Spørretimespørsmål fra Edvard Grimstad (Sp) til justisministeren

Datert: 12.02.1993
Besvart: 17.02.1993 av justisminister Grete Faremo

Edvard Grimstad (Sp)

Spørsmål

Edvard Grimstad (Sp): "Meldinger fra politikamre og en rekke lensmannskontorer går ut på sterke budsjettreduksjoner i forhold til foregående år. For eksempel meldes det fra lensmannsetaten i Østfold at det er nedskjæringer på 25% i drifts- budsjettene.

Kan justisministeren forklare dette i forhold til det av Stortinget vedtatte budsjett og hva vil justisministeren foreta seg for at nødvendig polititjeneste kan ivaretas?"


Les hele debatten