Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren

Datert: 11.02.1993
Besvart: 17.02.1993 av sosialminister Grete Knudsen

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Sosialdepartementet har nå konstatert at mange kommuner har store problemer med å gjennomføre HVPU-reformen i tråd med Stortingets intensjon.

Hva vil statsråden gjøre for å sette kommunene i stand til å gjennomføre ansvarsreformen slik Stortinget har vedtatt?"


Les hele debatten