Spørretimespørsmål fra Inger-Marie Ytterhorn (FrP) til sosialministeren

Datert: 12.02.1993
Besvart: 17.02.1993 av sosialminister Grete Knudsen

Inger-Marie Ytterhorn (FrP)

Spørsmål

Inger-Marie Ytterhorn (FrP): "Sosialministeren har ved flere anledninger forsikret om at private pensjonsforsikringer ikke vil bli samordnet med folketrygden.

Mener sosialministeren det er behovsprøving eller samordning når privat pensjonsforsikring, som en del av pensjonistens inntekt, fører til at forsørgertillegget bortfaller?"


Les hele debatten