Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til helseministeren

Datert: 09.02.1993
Fremsatt av: Kjellbjørg Lunde (SV)
Besvart: 17.02.1993 av helseminister Werner Christie

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "I Kveldsaktuelt 3. februar 1993 kunne helseministeren oppfattes som om han fant depotmedisinering av alvorlig sinnslidende i fengsel akseptabelt.

Mener statsråden det er akseptabelt at alvorlig sinnslidende må være i fengsel, hvis ikke, hva vil helseministeren gjøre for å sikre at helse- vesenet tar ansvaret for å gi alvorlig sinnslidende fanger det behandlings- tilbud de trenger i psykiatrisk behandlingsinstitusjon?" Tatt opp av Kjellbjørg Lunde


Les hele debatten