Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 10.02.1993
Besvart: 17.02.1993 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Ifølge Aftenposten 8. februar 1993 nekter Helsedirektoratet Norsk Revmatiker Forbund innsyn i en hygienerapport om kurstedet Balcova Therma Hotel, et kursted som er hyppig benyttet av Revmatikerforbundets medlemmer.

Vil helseministeren ta et initiativ slik at Norsk Revmatiker Forbund får se rapporten?"


Les hele debatten