Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til helseministeren

Datert: 11.02.1993
Besvart: 17.02.1993 av helseminister Werner Christie

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "I pressemelding av 22. januar 1993 fra Helsedirektoratet pekes det på at tilbudet til revmatikerne er påtagelig dårligere enn til andre grupper.

Hva vil helseministeren gjøre for å opprettholde og videreutvikle tilbudet overfor revmatikerne i henhold til Stortingets klare mål i flere debatter om å ivareta denne gruppens interesser?"


Les hele debatten