Spørretimespørsmål fra Thea Knutzen (H) til helseministeren

Datert: 12.02.1993
Fremsatt av: Ole Johs. Brunæs (H)
Besvart: 17.02.1993 av helseminister Werner Christie

Thea Knutzen (H)

Spørsmål

Thea Knutzen (H): "Både i budsjettet for 1993 og i Regjeringens langtidsplan er det slått fast at trygdemidler skal anvendes til å betale for blant annet flere ryggoperasjoner, og at forsøkene skal utvides til alle fylker.

Hvor langt er arbeidet kommet, og hvilken interesse viser fylkene for ordningen?" Tatt opp av Ole Johs. Brunæs


Les hele debatten