Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til fiskeriministeren

Datert: 11.02.1993
Besvart: 17.02.1993 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Etter reglar om fritidsfiske er det inga reiskapsavgrensing unnateke helgane for andre arter enn torsk, hyse, sild og rognkjeks. Fiskerisjefen i Møre og Romsdal har i brev til Fritids- og småfiskeforbundet gjeve uttrykk for at bifangst av til dømes torsk ikkje er tillate utan ved avgrensing på eitt garn etter § 11.

Er dette feilinformasjon og korleis skal det forståast og overhaldast av fritidsfiskarane?"


Les hele debatten