Spørretimespørsmål fra Ragnhild Queseth Haarstad (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 18.02.1993
Besvart: 24.02.1993 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)

Spørsmål

Ragnhild Queseth Haarstad (Sp): "Retningslinjene for bruk av de 150 mill. kroner til sysselsettings- formål på kultursektoren hindrer at godkjente prosjekter kan settes i gang, mens bevilgningene går til prosjekter som ikke er prioritert av kommunene.

Vil statsråden vurdere reglene for bruk av ekstraordinære sysselsettings- midler til kultursektoren på nytt?"


Les hele debatten