Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 18.02.1993
Besvart: 24.02.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Ifølge oppslag i media har det foregått drøftinger mellom SAS og flere andre europeiske flyselskaper med tanke på fusjon.

Vil en slik fusjonering etter samferdselsministerens oppfatning være ønskelig, og hvilke positive, eventuelt negative effekter kan en fusjon få?"


Les hele debatten