Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til samferdselsministeren

Datert: 18.02.1993
Besvart: 24.02.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "Samferdselsminister Opseth har tidligere gitt uttrykk for at han ser det som ønskelig med et nærmere samarbeid, eventuelt en fusjon, mellom SAS og Braathen SAFE.

Ser samferdselsministeren det som en målsetting å opprettholde et flyselskap med norsk eierskap og med Norge som et hovedmarked?"


Les hele debatten