Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 19.02.1993
Besvart: 24.02.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): "Onsdag den 20. januar 1993 besvarte kirke-, utdannings- og forsknings- ministeren et spørsmål vedrørende situasjonen for 4.-trinnsstudentene ved Oslo Handelshøyskole etter fusjonen mellom høyskolen og Stiftelsen BI.

Hvor står den saken?"


Les hele debatten