Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til kulturministeren

Datert: 18.02.1993
Besvart: 24.02.1993 av kulturminister Åse Kleveland

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Teksting av TV-program for døve er sjeldan vare. Foreldre til døve born må sitje ved fjernsynsapparatet og tolke for borna. Undervisnings- program vert utilgjengelege for høyrselshemma utan teksting. Høyrselshemma sine organisasjonar har lenge kjempa for teksting utan å verte høyrde.

Vil kulturministeren ta noko initiativ i denne saka?"


Les hele debatten