Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til finansministeren

Datert: 11.02.1993
Besvart: 24.02.1993 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen utgjør etter hvert store kostnader for norske arbeidsgivere. De har få valgmuligheter og det hevdes at den eneste måten kunden normalt kan flytte sin yrkesskadeforsikring til et annet selskap på, er ved også å overføre alle de andre polisene han har til det nye selskapet.

Vil finansministeren medvirke til at det blir flere selskaper å velge mellom ved å åpne for megling til utlandet?"


Les hele debatten