Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til justisministeren

Datert: 17.02.1993
Besvart: 24.02.1993 av justisminister Grete Faremo

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Ifølge opplysninger til pressen godtar Justisdepartementet når det gjelder klage i asylsaker, betaling kun for 1 times forberedende advokat- arbeid.

Mener statsråden at dette ivaretar kravet om individuell behandling og rettssikkerhet?"